VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2008-Y, trhu č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2008-Y, trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Připomínky k návrhu OOP č. A/5/XX.2008-Y lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 47 489/2008-609
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

GTS Novera a.s.  doručeno 24.6.2008

Telekom Austria Czech Republic, a.s.  doručeno 27. 6. 2008

Liberální institut  doručeno 27. 6. 2008

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 27. 6. 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 30. 6. 2008

Top