VÝZVA k uplatnění připomínek k Metodice definování relevantních trhů, analýzy relevantních trhů, posouzení významné tržní síly a určení nápravných opatření v oblasti elektronických komunikací v České republice

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zveřejnil, i když to zákon neukládá, na diskusním místě Metodiku definování relevantních trhů, analýzy relevantních trhů, posouzení významné tržní síly a určení nápravných opatření v oblasti elektronických komunikací v České republice (dále jen „Metodika“). Podle této Metodiky bude Úřad postupovat při analýzách relevantních trhů v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a Opatřením obecné povahy č. OOP/1/07. 2005 – 2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly (dále jen „Opatření“).

Tato metodika bude nedílnou součástí všech opatření obecné povahy, kterými Úřad vydá analýzy jednotlivých relevantních trhů. S ohledem na časovou náročnost tohoto procesu Úřad předkládá Metodiku k veřejné diskusi dotčeným subjektům, a to v časovém předstihu před veřejnými konzultacemi vlastních analýz jednotlivých relevantních trhů. Tím, že bude Metodika předem ve veřejné diskusi projednána a poté upravena, zjednoduší se průběh diskuse k analýzám trhů. Společná Metodika bude přiměřeně aplikována s přihlédnutím k charakteristikám jednotlivých relevantních trhů.

Připomínky k Metodice lze uplatnit do 21 dnů od data jejího zveřejnění na diskusním místě na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

ČTÚ čj. 37260/2005-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde .

Metodika definování relevantních trhů, analýzy relevantních trhů, posouzení významné tržní síly a určení nápravných opatření v oblasti elektronických komunikací v České republice (dále „Metodika“) zde.Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

APVTS doručeno dne 26. 10. 2005

ÚOHS   doručeno dne 26. 10. 2005

Ministerstvo informatiky ČR   doručeno dne 27. 10. 2005

Oskar Mobil a.s.   doručeno dne 1. 11. 2005

T- Mobile Czech Republic a.s.   doručeno dne 3. 11. 2005

Top