VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - doplňkové služby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v návaznosti na průběh výběrového řízení, návrh rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) Zákona, ke službám připojení a přístupu v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě, uvedeným v § 38 odst. 2 písm. a) a b) Zákona (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Úřad považuje rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – doplňkové služby za rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, proto podle § 130 odst. 1 písm. b) Zákona předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit nejpozději do 20 dnů ode dne jeho uveřejnění. Úřad podle § 130 odst. 6 Zákona zkrátil lhůtu pro uplatnění připomínek, protože považuje za nezbytné bezodkladně rozhodnout o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby výše uvedenou dílčí službu tak, aby bylo možno její poskytování účastníkům zahájeno co nejdříve za podmínek stanovených Zákonem a rozhodnutím, jehož návrh Úřad předkládá ke konzultaci.

ČTÚ čj. 19 594/2006-610/VII. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top