Výsledky hodnocení nabídek na realizaci workshopu s mezinárodní účastí „Digitální dividenda a přechod na zemské digitální televizní vysílání“

Český telekomunikační úřad oznamuje, že na základě Výzvy k předložení nabídky na realizaci workshopu s mezinárodní účastí „Digitální dividenda a přechod na zemské digitální televizní vysílání“ byl jako nejvhodnější vybrán návrh nabídky společnosti DaDa a. s., který splňoval všechna stanovená kritéria.

Pořadí hodnocených nabídek, které určila hodnotící komise je následující:

1. DaDa a. s.

Tato nabídka byla jako jediná, do ukončení předkládání nabídek, podána.

Top