Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu ke článkům typu „Češi mají nejdražší hovorné“

V článku „Češi mají nejdražší meziměstské hovorné“ zveřejněném na internetových stránkách www.zpravodaj.cz, je uvedeno, že ceny za dálkové hovory jsou v České republice s výjimkou Maďarska nejvyšší v Evropské unii. V článku „Místní volání v Česku – z nejdražších v Unii“ zveřejněném na internetových stránkách www.mesec.cz je uvedeno, že Česká republika má nejvyšší ceny za místní volání ve srovnání s novými členskými státy Evropské unie. Český telekomunikační úřad sděluje, že publikované údaje jsou z let 2002 a 2003, a tudíž jsou zastaralé.

Praha, 25. listopadu 2004
č.j.: 27636/2004-611

Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu ke článkům typu „Češi mají nejdražší hovorné“

V článku „Češi mají nejdražší meziměstské hovorné“ zveřejněném na internetových stránkách www.zpravodaj.cz, je uvedeno, že ceny za dálkové hovory jsou v České republice s výjimkou Maďarska nejvyšší v Evropské unii. V článku „Místní volání v Česku – z nejdražších v Unii“ zveřejněném na internetových stránkách www.mesec.cz je uvedeno, že Česká republika má nejvyšší ceny za místní volání ve srovnání s novými členskými státy Evropské unie.

Český telekomunikační úřad sděluje, že publikované údaje jsou z let 2002 a 2003, a tudíž jsou zastaralé.

Ing. Miluše Ševerová, v. r.
ředitelka odboru ekonomické regulace

Top