Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k vybraným otázkám přístupu k otevřenému internetu a evropským pravidlům síťové neutrality

Český telekomunikační úřad zveřejňuje dokument „Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k vybraným otázkám přístupu k otevřenému internetu a evropským pravidlům síťové neutrality“. V dokumentu popisuje, jak bude v  prostředí České republiky z pohledu uplatnění vybraných pravidel, která předpokládají individuální posouzení, aplikovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích a příslušné pokyny BEREC.

Soubory ke stažení
Top