Vyhodnocení pokrytí

Zprávy o vyhodnocení výsledků pokrytí územních oblastí zemským televizním vysíláním zpracované v souladu s § 10 odst. 3 nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).


Závěrečná zpráva k 30. srpnu 2012 681 kB | pdf
Zpráva k 15. březnu 2012 2 MB | pdf
Zpráva k 15. září 2011 3 MB | pdf
Zpráva k 15. březnu 2011

(příloha č. 2 je umístěna v záložce Celostátní výzkum k DVB-T)
4 MB | pdf
Zpráva k 15. září 2010

(příloha je umístěna v záložce Celostátní výzkum k DVB-T)
5 MB | pdf
Průběžná zpráva o stavu digitalizace televizního a rozhlasového vysílání v České republice 130 kB | pdf
Zpráva k 15. březnu 2010
(příloha je umístěna v záložce Celostátní výzkum k DVB-T)
5 MB | pdf
Zpráva k 15. září 2009
(příloha je umístěna v záložce Celostátní výzkum k DVB-T)
6 MB | pdf
Zpráva k 15. březnu 2009 9 MB | pdf
Zpráva k 15. září 2008 7 MB | pdf
Top