Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území

Český telekomunikační úřad vyhlašuje výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 28 GHz ve vymezeném geografickém území České republiky.

Český telekomunikační úřad vyhlašuje výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 28 GHz ve vymezeném geografickém území České republiky. Vymezeným geografickým územím bylo v částce 7/2003 Telekomunikačního věstníku vyhlášeno území Prahy.

Vyhlášení výběrového řízení bylo dne 8. prosince 2003 zveřejněno na úřední desce Českého telekomunikačního úřadu.

Plné znění naleznete v připojeném PDF dokumentu.

Soubory
Top