Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS

Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad) jako příslušný orgán státní správy vyhlašuje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen zákon o telekomunikacích), výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilníchtelekomunikačních sítí v systému UMTS (dále jen licence UMTS a sítě UMTS) v České republice.

Plné znění naleznete v připojeném PDF dokumentu.

Soubory
Top