Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz

Český telekomunikační úřad vyhlašuje výběrové řízení na udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní širokopásmové telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy vyhlašuje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o telekomunikacích“), výběrové řízení na udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní širokopásmové telekomunikační sítě  v kmitočtovém pásmu 872 MHz (dále jen „síť v pásmu 872 MHz“).
Vyhlášení výběrového řízení navazuje na oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení, které bylo publikováno v částce 12/2004 Telekomunikačního věstníku.

Plné znění naleznete v připojeném PDF dokumentu.

Soubory
Top