VYHLÁŠENÍ výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle
§ 108 odst. 1 písm. d) a p) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na základě § 39 zákona o elektronických komunikacích výběrové řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby (dále jen „dílčí služba“):

služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích.

Top