Vyhlášení řízení o udělení poštovní licence na roky 2006-2008

Český telekomunikační úřad zveřejnil výzvu k podávání žádostí o udělení poštovní licence – viz Poštovní věstník, částka 8 z 4. srpna 2005.

Poštovní licence se uděluje subjektu, který je ochoten a schopen zajišťovat všeobecnou dostupnost základních služeb na celém území České republiky. Jako kompenzace těchto povinností se mu současně uděluje výhradní právo podnikat v oblasti dodávání písemností. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě a v zákoně o poštovních službách.

Tato poštovní licence bude udělena na období 1.1.2006-31.12.2008. Poštovní licence se uděluje jen jedna; na její udělení není právní nárok.

Písemnou žádost o udělení poštovní licence je třeba doručit nejpozději 30. září 2005 do 14 hodin podatelně Českého telekomunikačního úřadu; k žádosti musí být připojeny dokumenty uvedené ve výzvě.

Top