Výběrové řízení na dvě služební místa vrchního rady v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD)

  • vrchní rada v odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb, v oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD) (SM 835 a SM 881)
Soubory ke stažení
Top