Všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-S/2/09.2008-11všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2007-12, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn.

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění všeobecného oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn.

Top