Všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9

Český telekomunikační úřad vydal, všeobecné oprávnění č. VO-S/1/09.2014-5, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11 a všeobecného oprávnění č. VO-S/1/01.2012-2.

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn.

Top