Všeobecné oprávnění č. VO-R/8/08.2005-23

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/8/08.2005-­23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT.

Top