Všeobecné oprávnění č. VO-R/24/11.2008-16

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/24/11.2008-16 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov.

Top