Všeobecné oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz.

čj. ČTÚ-12 393/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top