Všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz.

Top