Všeobecné oprávnění č. VO-R/15/08.2005-­27

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/15/08.2005-27 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro dálkové ovládání modelů v pásmech 13 MHz až 40 MHz.

Top