Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.

Poznámka: Informace vztahující se k vydanému všeobecnému oprávnění:
– Vyhodnocení zpracování osobních údajů dle Všeobecného oprávnění stanovujícího podmínky k využití pásma 60 GHz a v souvislosti s provozováním registračního Portálu
– Informace k vydání všeobecného oprávnění, týkající se využívání pásma 60 GHz

Soubory ke stažení
Top