Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/05.2007-6

(platné 12. 6. 2007 do 25. 6. 2010)

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/12/05.2007-6, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz.

Top