Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

čj. ČTÚ-70 774/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top