Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

čj. ČTÚ-90 291/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top