Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7

(platné od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2014)

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

 

 

 

Top