Všeobecné oprávnění č. VO-R/3/6.2016-9

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/3/6.2016-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446.

čj. ČTÚ-42 013/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top