VFN, SRC, LRC, OFV, OFP, GOC, ROC / Praha / 13:00

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v souladu s § 5 odst. 6 vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, vyhlašuje termín konání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti nutné k získání

  • omezeného průkazu operátora námořní pohyblivé služby (SRC);
  • omezeného průkazu radiotelefonisty námořní pohyblivé služby (OFP);
  • omezeného průkazu radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby (OFV);
  • všeobecného průkazu operátora námořní pohyblivé služby (LRC);
  • všeobecného průkazu operátora námořní pohyblivé služby (GOC);
  • omezeného průkazu operátora námořní pohyblivé služby (ROC);
  • všeobecného průkazu radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby (VFN).

Zkouška se uskuteční dne 19. srpna 2021 v době od 13:00 hod v budově Českého telekomunikačního úřadu, Sokolovská 219, Praha 9 – Vysočany.

ČTÚ-27 762/2021-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top