VFL / Praha / 9:00

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v souladu s § 5 odst. 6 vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, vyhlašuje termín konání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti nutné k získání

  • všeobecného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby.

Zkouška se uskuteční dne 19. srpna 2021 v době od 9:00 hod v budově Českého telekomunikačního úřadu, Sokolovská 219, Praha 9 – Vysočany.

ČTÚ-27 760/2021-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top