Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

16. 5. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
16. 5. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2023-y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly

Uzavřené veřejné konzultace

1. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci změny referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení a referenční nabídky služeb kolokace
30. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 5 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnick
30. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 4 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepo
26. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 102 102
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025, na trh
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na trhu č. 9 - 822
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na trhu č. 9 - „
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, na
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti GTS NOVERA a.s., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 61058904, na trhu č. 9 - 822
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telekom Austria Czech Republic, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8, 130 00 Praha 3, IČ: 630801
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Korunní 2456/98, 101 00 Praha 10, IČ: 61059382, na trhu č.
19. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
19. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
19. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů
10. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
4. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193
4. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193
1. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2008-Y
27. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 110 110
26. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1215
25. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 532 532, 800 747 747
25. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14123
14. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 292 292
24. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
24. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
16. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 810 221 221
16. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 221 221
11. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 222 222
11. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/X/XX.2008-X, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10
10. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 010 010
9. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 373 737, 800 250 250 a 800 777 000
19. 6. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby
12. 6. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 197 197
30. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 500 500
28. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14001
27. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 607 607
27. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2008-Y, trhu č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
26. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udě
22. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167,
22. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za
22. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 866 866
22. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 123 456
6. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2008-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona
24. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 500 500
16. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14292
16. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 292 292
15. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 372 372
15. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 123 123
10. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 020 020

Stránky

Top