Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

16. 5. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
16. 5. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2023-y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
27. 4. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz

Uzavřené veřejné konzultace

21. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 808 808, 844 828 828, 844 868 868, 844 888 888, 844 898 898
21. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 870 870
20. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 822 123 456
15. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 014
15. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 400 400
15. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 400 400
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 –
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 00562262, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace)
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti UPC Česká Republika, a.s., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 00562262, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukon
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova č.p. 237, č.or. 36a, 180 60 Praha 8, IČ: 48171000, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (ter
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČ: 48171000, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MAXPROGRES, s.r.o., se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, okres Brno–město, IČ: 25307126, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MAXPROGRES, s.r.o., se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, IČ: 25307126, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Kabelová televize Třinec, spol. s r.o., se sídlem nám. Svobody 526, 739 61 Třinec, IČ: 48394980, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení v
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4, IČ: 61059382, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukonče
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, IČ: 61059382, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vol
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 61059382, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 8211
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti TS-Telekomunikace, s.r.o., se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788610, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení volán
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností společnosti TS-Telekomunikace, s.r.o. (do 23. března 2009 TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o), se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788610, na základě výsledku ana
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti TS-Telekomunikace, s.r.o. (do 23. března 2009 TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o.), se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788610, podnikem s významnou tr
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení v
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (termi
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – 8
30. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 929 929, 800 949 949, 800 959 959, 800 979 979, 800 989 989
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Unient Communications, a.s., se sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5, IČ: 63078171, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Unient Communications, a.s., se sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5, IČ: 63078171, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 –
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MaRcom-Eko s.r.o., se sídlem nám. Přemyslovců čp. 171, 288 02 Nymburk, IČ: 25651765, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (termi
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MaRcom-Eko s.r.o., se sídlem nám. Přemyslovců 171, 288 02 Nymburk, IČ: 25651765, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Uk
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ: 25354973, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení v
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ: 25354973, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 &
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Dial Telekom, a.s., se sídlem Křižíkova 36a/237, 180 60 Praha 8, IČ: 28175492, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace)
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 28175492, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 82
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti COPROSYS a.s., se sídlem V hliníkách 1167, 537 01 Chrudim IV, IČ: 45534152, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v j
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti COPROSYS a.s., se sídlem V Hliníkách 1167, 537 01 Chrudim IV, IČ: 45534152, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončen
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 612
21. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 28492170, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vo
21. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti CASABLANCA INT s.r.o., se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 25079832, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vo
16. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Kabelová televize Třinec, spol. s r.o., se sídlem nám. Svobody 526, 739 61 Třinec, IČ: 48394980, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3
16. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, na základě výsledků analýzy trhu
16. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti CASABLANCA INT s.r.o., se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, IČ: 25079832, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Uk
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 8, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení volání (ter
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy trhu &
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, na základě výsledků analýzy trhu – „Uk
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení volání (te
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8, č.p.3153, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem 130 00 Praha 3, U nákladového nádraží 8, IČ: 63080150, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukonč
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 –

Stránky

Top