Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

29. 11. 2023
VÝZVA k vyjádření se k podmínkám využití kmitočtových pásem 71–76/81–86 GHz pevnou službou

UPOZORNĚNÍ: vyjádření není předmětem standardní veřejné konzultace podle § 130 zákona o elektronických komunikacích.

29. 11. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu výpočtu ukazatele WACC pro účely stanovení přiměřeného zisku v čistých nákladech na poskytování základních služeb

Uzavřené veřejné konzultace

20. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 31
20. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 044 044
19. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 546 546 a 800 739 739
18. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti RADIOKOMUNIKACE, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 2670503
14. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s.
14. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic
31. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 101 010
28. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 044 044, 844 244 244, 844 344 344, 844 644 644, 844 744 744, 844 944 944, 844 727 727, 844 757
25. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
23. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 6019333
23. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 6019333
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností držitele licence s výrazným podílem na trhu, společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 819 819
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 488 488
11. 8. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 P
11. 8. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby společnosti T- Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00
11. 8. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 3
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, IČ: 26705036, podnikem s významnou tržní silou
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
1. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysí
25. 7. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 820 820 820, 820 100 100 a 822 122 122
10. 7. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 127 77
30. 6. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - doplňkové služby
27. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 700 700
23. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 277 277, 800 301 301, 800 302 302, 800 303 303, 800 322 322, 800 332 332, 800 424 424, 800 441
21. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 020 202
20. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/06.2006-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro reali
19. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 323 323, 844 626 626, 844 737 737, 844 747 747, 844 340 340, 844 380 380, 844 107 107, 844 307
19. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 222 777, 844 202 020 a 844 101 101
9. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/17/XX.2006-Y, trhu č. 17 - velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích
9. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2006-Y, trhu č. 7 - minimální soubor pronajatých okruhů
9. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/18/XX.2006-Y, trhu č. 18 - služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytují
9. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/13/XX.2006-Y, trhu č. 13 - velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikac
8. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 999 000
5. 6. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě
1. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 555 555
29. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 848 133 133, 848 144 144, 848 155 155, 848 200 200, 848 220 220, 848 222 222, 848 260 260, 848 300
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/12/XX.2006-Y, trhu č. 12 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2006-Y, trhu č. 6 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnika
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2006-Y, trhu č. 5 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2006-Y, trhu č. 4 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzic
24. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/14/XX.2006-Y, trhu č. 14 - velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikac

Stránky

Top