Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

V tuto chvíli neprobíhá žádná veřejná konzultace.

Uzavřené veřejné konzultace

21. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 28492170, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vo
21. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti CASABLANCA INT s.r.o., se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 25079832, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vo
16. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Kabelová televize Třinec, spol. s r.o., se sídlem nám. Svobody 526, 739 61 Třinec, IČ: 48394980, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3
16. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, na základě výsledků analýzy trhu
16. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti CASABLANCA INT s.r.o., se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, IČ: 25079832, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Uk
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 8, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení volání (ter
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy trhu &
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, na základě výsledků analýzy trhu – „Uk
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení volání (te
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8, č.p.3153, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem 130 00 Praha 3, U nákladového nádraží 8, IČ: 63080150, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukonč
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 –
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 –
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 140 22 Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trh
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti RIO Media a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, 19000 Praha 9–Libeň, IČ: 28216733, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (term
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti RIO Media a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ: 28216733, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností fyzické osobě Michalu Najmanovi, s místem podnikání Na Landeku 10/668, 725 29 Ostrava–Petřkovice, IČ: 63334054, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „U
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení subjektu, kterým je Michal Najman, místem podnikání Na Landeku 668/10, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ: 63334054, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Faster CZ spol. s r.o., se sídlem Obřanská 940/40, 614 00 Brno, IČ: 60722266, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Faster CZ spol. s r.o., se sídlem Obřanská 940/60, 614 00 Brno, IČ: 60722266, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukonč
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Český bezdrát s.r.o., se sídlem Náměstí S. Freuda 4, 742 Příbor, IČ: 25902415, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace)
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Český bezdrát s.r.o., se sídlem Náměstí S. Freuda 4, 742 58 Příbor, IČ: 25902415, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „U
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vo
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00, Praha 3, IČ: 61459445, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „U
11. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukonč
11. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, BB Centrum Budova ALPHA, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 82
11. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem BB Centrum Budova ALPHA, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy rel
10. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy trhu &
10. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 2 –
10. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 140 22 Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trh
8. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – 82
8. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – 8
8. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního
4. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 112 112, 844 426 426
3. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 205 205, 800 213 213
3. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1205
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova č.p. 237, č.or. 36a, 180 60 Praha 8, IČ: 48171000, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – „Ukončení hlasového volání
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČ: 48171000, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 7 – „Ukončení
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – „Ukončení hlasového volán
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 7 821
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – „Ukončení hlasového volán
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 7 –
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – „
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního tr
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 828 088 088, 828 808 080, 828 808 808, 828 848 848, 828 880 880, 828 884 884, 828 888 000, 828 888 444, 828 888 888
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 048 048, 800 084 084, 800 480 480, 800 804 804

Stránky

Top