Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

V tuto chvíli neprobíhá žádná veřejná konzultace.

Uzavřené veřejné konzultace

27. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2008-Y, trhu č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
26. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udě
22. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167,
22. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za
22. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 866 866
22. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 123 456
6. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2008-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona
24. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 500 500
16. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14292
16. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 292 292
15. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 372 372
15. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 123 123
10. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 020 020
10. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1031
31. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 696 969
26. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 736 736
26. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 238 238
20. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz
19. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu změny č. 2 síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/09.2005
18. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 202 202, 844 204 204, 844 404 404 a 844 800 800
12. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 911 911
6. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193
5. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající
3. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 678 678, 800 717 171, 800 616 161, 800 306 306 a 800 512 512
29. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci ověření správnosti a úplnosti podkladů k výpočtu čistých nákladů a stanovení výše čistých nákladů za rok 2006
19. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. 19 592/2006-610/IV. vyř.
13. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udě
11. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74-7
8. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 266 266
4. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1202
4. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 767 767
4. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 722 722
23. 1. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 840 239 239, 840 800 800, 840 888 888
22. 1. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 847 847
16. 1. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2008-Y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
7. 1. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 829 829 829
4. 1. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu síťového plánu identifikačních označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního vysílání
21. 12. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1223
5. 12. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336,
5. 12. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 304 304, 800 334 334, 800 335 335, 800 425 425, 800 442 442, 800 464 646, 800 499 499, 800 506
26. 11. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 422 422
20. 11. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.200x-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů
8. 11. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1215
8. 11. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 141
5. 11. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 554 554
1. 11. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2007-YY pro kmitočtové pásmo 10 - 12,5 GHz
17. 10. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci změny referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení a referenční nabídky služeb kolokace
16. 10. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 822 833 833
11. 10. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 682 682
1. 10. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/5/XX.2007-Y, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby

Stránky

Top