Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

V tuto chvíli neprobíhá žádná veřejná konzultace.

Uzavřené veřejné konzultace

16. 3. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1216
9. 3. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1222
5. 3. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu dokumentu „Hlasové služby poskytované prostřednictvím IP protokolu (VoIP)“
5. 3. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 840 444 888, 840 555 000
17. 2. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 121 212
17. 2. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 121 212
10. 2. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 840 700 700, 848 700 700
4. 2. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 040 008, 800 080 008, 800 414 008, 800 494 949, 800 515 151, 800 717 008, 800 787 008, 800 808 008
29. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 840 222 555, 840 484 048, 840 666 666
29. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz
29. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz
29. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz
28. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 158 158
21. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 668 668
21. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 808 808, 844 828 828, 844 868 868, 844 888 888, 844 898 898
21. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 870 870
20. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 822 123 456
15. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 014
15. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 400 400
15. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 400 400
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 –
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 00562262, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace)
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti UPC Česká Republika, a.s., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 00562262, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukon
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova č.p. 237, č.or. 36a, 180 60 Praha 8, IČ: 48171000, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (ter
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČ: 48171000, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MAXPROGRES, s.r.o., se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, okres Brno–město, IČ: 25307126, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MAXPROGRES, s.r.o., se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, IČ: 25307126, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Kabelová televize Třinec, spol. s r.o., se sídlem nám. Svobody 526, 739 61 Třinec, IČ: 48394980, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení v
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4, IČ: 61059382, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukonče
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, IČ: 61059382, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vol
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 61059382, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 8211
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti TS-Telekomunikace, s.r.o., se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788610, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení volán
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností společnosti TS-Telekomunikace, s.r.o. (do 23. března 2009 TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o), se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788610, na základě výsledku ana
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti TS-Telekomunikace, s.r.o. (do 23. března 2009 TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o.), se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788610, podnikem s významnou tr
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení v
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (termi
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – 8
30. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 929 929, 800 949 949, 800 959 959, 800 979 979, 800 989 989
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Unient Communications, a.s., se sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5, IČ: 63078171, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Unient Communications, a.s., se sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5, IČ: 63078171, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 –
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MaRcom-Eko s.r.o., se sídlem nám. Přemyslovců čp. 171, 288 02 Nymburk, IČ: 25651765, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (termi
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MaRcom-Eko s.r.o., se sídlem nám. Přemyslovců 171, 288 02 Nymburk, IČ: 25651765, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Uk
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ: 25354973, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení v
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ: 25354973, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 &
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Dial Telekom, a.s., se sídlem Křižíkova 36a/237, 180 60 Praha 8, IČ: 28175492, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace)
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 28175492, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 82
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti COPROSYS a.s., se sídlem V hliníkách 1167, 537 01 Chrudim IV, IČ: 45534152, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v j
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti COPROSYS a.s., se sídlem V Hliníkách 1167, 537 01 Chrudim IV, IČ: 45534152, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončen
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 612

Stránky

Top