VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zveřejnění výzvy k vyjádření se před vydáním rozhodnutí

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vede správní řízení čj. 100 054/2010-611 zahájené dne 30. července 2010 na žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „Telefónica“), ve věci stanovení výše čistých nákladů na poskytování univerzální služby za rok 2009 podle § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích.

Úřad ve správním řízení čj. 100 054/2010-611 v novém projednání v roce 2016 shromáždil všechny důkazy potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci, a proto zveřejňuje výzvu k vyjádření se před vydáním rozhodnutí.

Výzva a seznam účastníků řízení jsou uvedeny v příloze.

 

 

 

Ing. Beáta Smrkovská, v. r.
ředitelka odboru ekonomické regulace

 

Přílohy:

 

 

čj. ČTÚ-100 054/2010-611/XIII. vyř.
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top