VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vede jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, správní řízení čj. 57 438/2007-611 ve věci stanovení výše čistých nákladů na poskytování univerzální služby za rok 2006 s větším počtem účastníků

Úřad oznamuje, že dne 13. července 2018 obdržel rozklady proti rozhodnutí čj. 57 438/2007-611/XXIX. vyř., a to od společností Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. Rozklady jsou součástí spisového materiálu, kde se s nimi účastníci řízení mohou seznámit, a budou předány v zákonné lhůtě odvolacímu orgánu. Účastníci řízení se k rozkladům mohou vyjádřit do 14 dnů od zveřejnění této vyhlášky.

Seznam účastníků je uveden v příloze.

 

 

Ing. Beáta Smrkovská v. r.

ředitelka odboru ekonomické regulace

Příloha

Seznam účastníků řízení čj. 57 438/2007-611

 

čj. 57 438/2007-611/XXX. vyř.
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top