VEŘEJNÁ KONZULTACE textu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz“

Český telekomunikační úřad zveřejnil dne 5. března 2015 k veřejné konzultaci materiál „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz“.

čj. ČTÚ-8 508/2015-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top