VEŘEJNÁ KONZULTACE textu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“

Český telekomunikační úřad zveřejnil dne 20. března 2012 k veřejné konzultaci materiál „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“.

čj. ČTÚ-50 004/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top