Veřejná konzultace ke sběru dat o pokrytí NGA

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) si dovoluje upozornit, že dne 28. 7. 2016 zahájilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) veřejnou konzultaci ke sběru dat o pokrytí České republiky přístupovými sítěmi nové generace (NGA). Veřejná konzultace je zaměřena na výsledky sběru dat o veřejných sítích elektronických komunikací (za rok 2015), včetně plánované výstavby (výhledu). Tento sběr dat ČTÚ provedl v 1. pololetí roku 2016 a po fixaci dat ke dni 8. 7. 2016 je předal MPO pro účely probíhající veřejné konzultace.

Veřejná konzultace je otevřena zde a připomínky MPO přijímá do 16. 9. 2016.

Top