Uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU

Podle § 26 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích lze uznat odbornou způsobilost získanou v jiném členském státě EU a na základě podané žádosti získat Úřadem vydaný průkaz odborné způsobilosti, která odpovídá způsobilosti nabyté v jiné členské zemi EU. Adekvátní průkaz je vydán uchazeči na základě žádosti – formulář č. 9a „Žádost o uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU“ (pdf formulář v češtině a angličtině) pro vyplnění, vytištění a podání u ČTÚ.

Pro elektronické podání je možno rovněž použít formulář č. 9 − „Žádost o prodloužení platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti“ (v češtině, formát ZFO). V tomto formuláři se zatrhne „Žádost o vydání průkazu odborné způsobilosti“ a jako důvod vydání průkazu se vybere „Uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU“.

K žádosti žadatel přiloží:

  • kopii průkazu (certifikátu) odborné způsobilosti vydaného v členské zemi EU, na jehož základě požaduje vydat adekvátní průkaz odborné způsobilosti vydaný Úřadem,
  • kopii občanského průkazu či cestovního pasu,
  • jednu aktuální fotografii formátu 35 × 45 mm, jejíž technické provedení odpovídá parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu,

  • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč nebo kolky v hodnotě 400 Kč. (Platba v hotovosti není možná.)

Poznámka: V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU (dále jen „Brexit“) po dobu tzv. přechodného období, tj. do 31. 12. 2020, platí, že žádosti o uznání průkazů/certifikátů odborné způsobilosti občanů Velké Británie a průkazů/certifikátů občanů EU nabytých ve Velké Británii budou vyřízeny podle výše uvedených pravidel. Další informace týkající se uznávání odborné kvalifikace po Brexitu naleznete zde.

Top