Uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU

Podle § 26 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích lze uznat odbornou způsobilost získanou v jiném členském státě EU a na základě podané žádosti získat Úřadem vydaný průkaz odborné způsobilosti, která odpovídá způsobilosti nabyté v jiné členské zemi EU. Adekvátní průkaz je vydán uchazeči na základě žádosti (formulář č. 9 − „Žádost o prodloužení platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti“. Ve formuláři žádosti se zatrhne „Žádost o vydání průkazu odborné způsobilosti“ a jako důvod vydání průkazu se vybere „Uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU“.

K žádosti žadatel přiloží:

  • kopii průkazu odborné způsobilosti vydaného v členské zemi EU, na jehož základě požaduje vydat adekvátní průkaz odborné způsobilosti vydaný Úřadem,
  • kopii občanského průkazu či cestovního pasu.

Poplatek za vydání průkazu odborné způsobilosti na základě uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU ve výši 400 Kč je splatný předem na účet ČTÚ, kopie dokladu o zaplacení se přikládá k žádosti.

Top