Uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU

Podle § 26 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích lze uznat odbornou způsobilost získanou v jiném členském státě EU a na základě podané žádosti získat Úřadem vydaný průkaz odborné způsobilosti, která odpovídá způsobilosti nabyté v jiné členské zemi EU. Adekvátní průkaz je vydán uchazeči na základě žádosti, předložené:

  • poštovním či osobním podáním vytištěného formuláře nebo
  • na formuláři ZFO č. 9 (v češtině) elektronickým podáním (interaktivně – nutný elektronický podpis nebo datová schránka); v tomto formuláři se zatrhne „Žádost o vydání průkazu odborné způsobilosti“ a jako důvod vydání průkazu se vybere „Uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU“.

K žádosti žadatel přiloží:

  • kopii průkazu (certifikátu) odborné způsobilosti vydaného v členské zemi EU, na jehož základě požaduje vydat adekvátní průkaz odborné způsobilosti vydaný Úřadem,
  • kopii občanského průkazu či cestovního pasu,
  • jednu aktuální fotografii formátu 35 × 45 mm, jejíž technické provedení odpovídá parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu,

  • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč nebo kolky v hodnotě 400 Kč. (Platba v hotovosti není možná.)

Poznámka: V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU platí, že pokud žadatel z členské země EU získal britský průkaz do 31. 12. 2020, lze takový průkaz uznat podle výše uvedených pravidel. V jiných případech (žadatel je z Velké Británie či jiné třetí země, nebo žadatel z EU získal britský průkaz po 31. 12. 2020) nelze takový průkaz uznat. Další informace týkající se uznávání odborné kvalifikace po Brexitu naleznete zde.

Top