Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

27. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
27. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
27. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
26. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
26. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 2. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Operátoři v roce 2017 na žádost oprávněných orgánů předali čtvrt milionu provozních a lokalizačních údajů
26. 2. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k předběžné analýze trhu mobilního backhaulu
23. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropská komise notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu
23. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
22. 2. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru ČTÚ udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 22a odst. 1 zákona o elektronických komunikacích
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
15. 2. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 15. února 2018
15. 2. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 15. února 2018
15. 2. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
14. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
14. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
13. 2. 2018
Monitorovací zpráva č. 2/2018
13. 2. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 2/2018
13. 2. 2018
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. SP/3/02.2018-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí
5. 2. 2018
Aktualizované otázky ke zkouškám odborné způsobilosti
2. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
2. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
2. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
1. 2. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 1. února 2018
1. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
1. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
1. 2. 2018
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/01.2018-1 pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz
1. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
1. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
1. 2. 2018
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/01.2018-2 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
31. 1. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
31. 1. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
31. 1. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
31. 1. 2018
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel
29. 1. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
29. 1. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů
29. 1. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů
29. 1. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
29. 1. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
29. 1. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů

Stránky

Top