Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

5. 10. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
5. 10. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
27. 9. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
27. 9. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
21. 9. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
21. 9. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 21. září 2018
20. 9. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
20. 9. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Digitální budoucnost nezná limity
18. 9. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
13. 9. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
13. 9. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
13. 9. 2018
Monitorovací zpráva č. 9/2018
13. 9. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 9/2018
13. 9. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
13. 9. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
13. 9. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
12. 9. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
6. 9. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Smysluplně propojit otevřená data státu se znovu pokusí hackathon veřejné správy
4. 9. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 4. září 2018
23. 8. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
23. 8. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
17. 8. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 8/2018
17. 8. 2018
Monitorovací zpráva č. 8/2018
7. 8. 2018
Konference Koloběh digitálního života
1. 8. 2018
RÁMCOVÁ POZICE Českého telekomunikačního úřadu k připomínkám k návrhu základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz
27. 7. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
26. 7. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
19. 7. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 10 z 19. července 2018
19. 7. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 19. července 2018
18. 7. 2018
Monitorovací zpráva č. 7/2018
18. 7. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 7/2018
18. 7. 2018
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
16. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
12. 7. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
11. 7. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
4. 7. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 4. července 2018
4. 7. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 4. července 2018
2. 7. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
29. 6. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
29. 6. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
29. 6. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
28. 6. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
28. 6. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
28. 6. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
28. 6. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
28. 6. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz

Stránky

Top