Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

4. 5. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2017
3. 5. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 3. května 2018
2. 5. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
2. 5. 2018
Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků
2. 5. 2018
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/04.2018-4 pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
27. 4. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o podání rozkladu proti rozhodnutí
27. 4. 2018
POZVÁNKA na konferenci Kodex elektronických komunikací a jeho transpozice v právním řádu ČR
27. 4. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 27. dubna 2018
26. 4. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/04.2018-4 pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
25. 4. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
18. 4. 2018
Monitorovací zpráva č. 4/2018
18. 4. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 4/2018
11. 4. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
11. 4. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
11. 4. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
11. 4. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
6. 4. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
4. 4. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů
3. 4. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 3. dubna 2018
29. 3. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/2/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
28. 3. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
28. 3. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
27. 3. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby
22. 3. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
20. 3. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
15. 3. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 15. března 2018
14. 3. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 3/2018
14. 3. 2018
Monitorovací zpráva č. 3/2018
9. 3. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 10. týdnu 2018
9. 3. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
8. 3. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
7. 3. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2018-Y pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
1. 3. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 1. března 2018
28. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
28. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
27. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
27. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
27. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
26. 2. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k předběžné analýze trhu mobilního backhaulu
26. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
26. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 2. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Operátoři v roce 2017 na žádost oprávněných orgánů předali čtvrt milionu provozních a lokalizačních údajů
23. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 2. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropská komise notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu
22. 2. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru ČTÚ udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 22a odst. 1 zákona o elektronických komunikacích
20. 2. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Stránky

Top