Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

2. 1. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
27. 12. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/1/12.2018-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
27. 12. 2018
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/12.2018-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
20. 12. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 14 z 20. prosince 2018
19. 12. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2019-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7
19. 12. 2018
Monitorovací zpráva č. 12/2018
19. 12. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 12/2018
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
18. 12. 2018
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 24,549–24,745 GHz / 25,557–25,753 GHz
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
18. 12. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
11. 12. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
30. 11. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 48. týdnu 2018
30. 11. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 14 z 30. listopadu 2018
30. 11. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 13 z 30. listopadu 2018
28. 11. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Otevřená data ČTÚ využili další vývojáři
28. 11. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
26. 11. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
16. 11. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
15. 11. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
15. 11. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
14. 11. 2018
Monitorovací zpráva č. 11/2018
14. 11. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 11/2018
13. 11. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 13 z 13. listopadu 2018
12. 11. 2018
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
12. 11. 2018
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 12. listopadu 2018
12. 11. 2018
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/11.2018-7 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
12. 11. 2018
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/11.2018-7 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
9. 11. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/1/xx.2018-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
9. 11. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 45. týdnu 2018
8. 11. 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků
8. 11. 2018
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2019-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7
5. 11. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
2. 11. 2018
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů
25. 10. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
19. 10. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 19. října 2018
17. 10. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 10/2018
17. 10. 2018
Monitorovací zpráva č. 10/2018
16. 10. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací za období 2012-2017
15. 10. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
12. 10. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
8. 10. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
8. 10. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
8. 10. 2018
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 8. října 2018
5. 10. 2018
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Stránky

Top