Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

16. 12. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
12. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
12. 12. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v pásmech 900 MHz a 1800 MHz
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací
10. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 a 1800 MHz
6. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
4. 12. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 10 ze 4. prosince 2019
4. 12. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
4. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
4. 12. 2019
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2019-8 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
4. 12. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu
3. 12. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů
3. 12. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
29. 11. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
29. 11. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 29. listopadu 2019
26. 11. 2019
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, na jejichž základě je v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích
26. 11. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 11 ze 26. listopadu 2019
22. 11. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz
22. 11. 2019
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/11.2019-7 pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz
22. 11. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 47. týdnu 2019
22. 11. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz
22. 11. 2019
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/11.2019-6 pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz
21. 11. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikacích v pásmu 470–790 MHz
21. 11. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikacích v pásmu 470–790 MHz
21. 11. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
21. 11. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o ukončení přezkumu, zda nadále trvají důvody omezení práv k využívání rádiových kmitočtů v úseku 1452–1479,5 MHz
20. 11. 2019
Monitorovací zpráva č. 11/2019
20. 11. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 11/2019
19. 11. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu OOP analýzy relevantního trhu č. 1 (A/1/xx.2020-x), a k návrhu OOP analýzy relevantního trhu č. 2 (A/2/xx.2020-x)
13. 11. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 ze 13. listopadu 2019
13. 11. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví seznam relevantních trhů
12. 11. 2019
Výzva k uplatnění připomínek k záměru uložit povinnost v rámci univerzální služby
5. 11. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
29. 10. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
25. 10. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
25. 10. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 25. října 2019
23. 10. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/xx.2019-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz
23. 10. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2019-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
23. 10. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 43. týdnu 2019
16. 10. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 10/2019
16. 10. 2019
Monitorovací zpráva č. 10/2019
15. 10. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu k předpokládanému harmonogramu provedení výběrového řízení (aukce) za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
3. 10. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
1. 10. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
1. 10. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Stránky

Top