Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

31. 5. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, jehož držitelem je společnost Česká televize
31. 5. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, jehož držitelem je společnost České Radiokomunikace a.s.
31. 5. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, jehož držitelem je společnost Czech Digital Group, a.s.
31. 5. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
31. 5. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, jehož držitelem je společnost Digital Broadcasting s.r.o.
27. 5. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
27. 5. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
24. 5. 2019
SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
24. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
23. 5. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 23. května 2019
22. 5. 2019
Monitorovací zpráva č. 5/2019
22. 5. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 5/2019
21. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
21. 5. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2018
21. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
17. 5. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
17. 5. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 17. května 2019
16. 5. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
16. 5. 2019
POZVÁNKA na workshop BEREC k aktualizaci pokynů k síťové neutralitě
15. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
10. 5. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
7. 5. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
3. 5. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
3. 5. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
3. 5. 2019
POZVÁNKA na konferenci “Competing Continents: The pursuit of excellence in electronic communications”
2. 5. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
29. 4. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
29. 4. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
29. 4. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
26. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
26. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
25. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
24. 4. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
24. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
17. 4. 2019
Monitorovací zpráva č. 4/2019
17. 4. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 4/2019
17. 4. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 17. dubna 2019
15. 4. 2019
POZVÁNKA na Workshop o vývoji poštovního sektoru
12. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
12. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
12. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
11. 4. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu
10. 4. 2019
POZVÁNKA na konferenci Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice
5. 4. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
5. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
3. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
1. 4. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů
29. 3. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
29. 3. 2019
SDĚLENÍ o zahájení přezkumu analýz relevantních trhů č. 1 a 2 (páté kolo)
29. 3. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 29. března 2019

Stránky

Top