Uveřejňované informace

Uveřejňované informace

13. 11. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví seznam relevantních trhů
13. 11. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 ze 13. listopadu 2019
12. 11. 2019
Výzva k uplatnění připomínek k záměru uložit povinnost v rámci univerzální služby
5. 11. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
29. 10. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
25. 10. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 25. října 2019
25. 10. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
23. 10. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/xx.2019-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz
23. 10. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2019-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
23. 10. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 43. týdnu 2019
16. 10. 2019
Monitorovací zpráva č. 10/2019
16. 10. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 10/2019
15. 10. 2019
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu k předpokládanému harmonogramu provedení výběrového řízení (aukce) za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
3. 10. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
1. 10. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
1. 10. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel
1. 10. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 1. října 2019
1. 10. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
1. 10. 2019
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
30. 9. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikacích v pásmu 470–790 MHz
30. 9. 2019
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikacích v pásmu 470–790 MHz
26. 9. 2019
2. ERGP Stakeholder Forum řešilo svoji novou strategii a řadu výzev z oblasti regulace poštovních služeb
24. 9. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2020-x, trhu č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
24. 9. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/xx.2020-x, trhu č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích
24. 9. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz
24. 9. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz
18. 9. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 9/2019
18. 9. 2019
Monitorovací zpráva č. 9/2019
16. 9. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Hackathon opět propojil otevřená data do zajímavých aplikací
13. 9. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví seznam relevantních trhů
13. 9. 2019
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
13. 9. 2019
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
13. 9. 2019
SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla
10. 9. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
10. 9. 2019
SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla
10. 9. 2019
Mezinárodní předvolba pro Kosovo
5. 9. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
3. 9. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 3. září 2019
2. 9. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
2. 9. 2019
POZVÁNKA na sedmý ročník BEREC Stakeholder Forum
26. 8. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu Nákladového modelu pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti
23. 8. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
23. 8. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 8. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 8. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel
22. 8. 2019
TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 22. srpna 2019
19. 8. 2019
POZVÁNKA na workshop a 2. fórum Skupiny evropských regulátorů v sektoru poštovní služeb (ERGP)
15. 8. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 8/2019
15. 8. 2019
Monitorovací zpráva č. 8/2019
14. 8. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Stránky

Top