UVEŘEJNĚNÍ rozhodnutí o sporech mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem

Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") je ustanovením § 125 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích zmocněn uveřejnit rozhodnutí o sporech mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem, též v případě, že se předmět sporu týká většího počtu účastníků nebo uživatelů.

V rámci tohoto zmocnění ČTÚ zveřejňuje na svém webu dvě modelová rozhodnutí dopadající na spory, v nichž osobě vykonávající komunikační činnost není přiznáno právo na zaplacení smluvní pokuty v důsledku toho, že smluvní pokuta není sjednána platně.

Top