SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ze dne 7. listopadu 2017, čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř., o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že Rada ČTÚ vydala v řízení se společností O2 Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, rozhodnutí ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017 o povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona. Nedílnou součástí rozhodnutí je také příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby na rok 2018.

Rozhodnutí bylo doručeno dne 10. listopadu 2017 společnosti O2 Czech Republic a. s.

čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Rozhodnutí VTA(511.46 KB)
Seznam VTA(381.93 KB)
Top