Upřesnění splácení licenčního poplatku

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jediný způsob splácení licenčního poplatku je následující:

V Praze dne 29. listopadu 2001

První splátka ve výši 1 000 000 000 Kč (jedna miliarda korun českých) splatná 14. prosince 2001. Zbytek nabídkové ceny bude splatný rovnoměrně v deseti ročních splátkách, které budou navýšeny o úroky. Platby budou provedeny vždy ke 14. prosinci daného roku.

Dále se uvádí, že byla zveřejněna pouze jedna alternativa splácení licenčního poplatku, a proto výběr splácení licenčního poplatku není možný.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Top