Upozornění pro provozovatele zařízení RLAN v pásmu 2400,0 - 2483,5 MHz podle generální licence č. GL-12/R/2000

Z výsledků kontrolní akce, zaměřené na provoz vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra (zařízení RLAN) v pásmu 2400 - 2483,5 MHz podle generální licence č. GL-12/R/2000 vyplynulo...

Český telekomunikační úřad upozorňuje ty provozovatele, kteří provozují zařízení RLAN v rozporu s podmínkami stanovenými generální licencí č. GL-12/R/2000, že se svým jednáním dopouštějí porušování § 47 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, s důsledkem postihu pokutou ve výši až do 5 000 000 Kč podle § 97, odst. 1, písm. k) téhož zákona.

Český telekomunikační úřad doporučuje provozovatelům dbát též pokynů výrobců těchto zařízení, kteří ve svých uživatelských příručkách přesně uvádějí, jaké antény směrové nebo všesměrové s příslušnými hodnotami zisku jsou použitelné při nastavení daného výstupního výkonu zařízení. Omezení vyzářeného výkonu na hodnotu 100 mW (tj. -10 dBW nebo 20 dBm) dané doporučením CEPT/ERC REC 70-03 a platné v celé Evropě, nejen v České republice, je základní podmínkou současného provozu více zařízení RLAN ve společném harmonizovaném pásmu 2,4 GHz.

Český telekomunikační úřad v provádění kontrol pokračuje.

ČTÚ č.j. 18819/2002-620
odbor státní inspekce telekomunikací

Top