Upozornění o ukončení provozu bezšňůrových telefonů v pásmech CT1, CT1 , CT2 k 31. 12. 2005

Český telekomunikační úřad upozorňuje veřejnost na blížící se termín ukončení provozu bezšňůrových telefonů v kmitočtových pásmech CT1, CT1+, CT2.

Tyto bezšňůrové telefony lze provozovat v kmitočtových pásmech 914 – 915 / 959 – 960 MHz (CT1), 885 – 887 / 930 – 932 MHz (CT1+) a 864 – 868 MHz (CT2) na základě generální licence č. GL–18/R/2000 k provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí bezšňůrových telefonních přístrojů pracujících v kmitočtových pásmech CT1, CT1+ nebo CT2 a skládajících se z přenosné části a základnové části připojené ke koncovému bodu veřejné telekomunikační sítě. Platnost této generální licence je do 31. 12. 2005.

V souladu s rozhodnutími Výboru pro elektronické komunikace CEPT č. CEPT/ECC/DEC/(01)01 a č. CEPT/ECC/DEC/(01)02 již není v současnosti možno tyto výrobky uvádět v České republice na trh. Vzhledem k tomu, že kmitočtová pásma, dosud využívaná těmito bezšňůrovmi telefony, jsou plánována pro využití jinými službami, nebude platnost výše uvedené generální licence po 31. 12. 2005 dále prodloužena. K tomuto datu musí být provoz všech bezšňůrových telefonů provozovaných v pásmech CT1, CT1+ a CT2 ukončen.

Po tomto datu bude nadále možné uvádět na trh a provozovat bezšňůrové telefony v pásmu DECT (generální licence č. GL–23/R/2000) a v pásmu CT0 (generální licence č. GL–17/R/2000).

ČTÚ č.j. 26962/04-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top