Univerzální služba

Český telekomunikační úřad stanoví rozsah univerzální služby, práva koncových uživatelů a povinnosti podnikatelů zajišťujících veřejně dostupné sítě a služby elektronických komunikací. Cílem je zajistit dostupnost veřejných komunikačních sítí a služeb ve stanové kvalitě, tak aby byly uspokojeny přiměřené potřeby koncových uživatelů.

Rozhodnutí o určení poskytovatele univerzální služby, závěry ověření úplnosti a správnosti podkladů, výsledek a způsob výpočtu čistých nákladů na poskytování univerzální služby a informace o uložení zvláštních povinností spojených s poskytováním univerzální služby zveřejňuje Úřad na tomto místě. Výroční zpráva univerzální služby tvoří součást výroční zprávy o činnosti Úřadu, která je dostupná v rubrice Ostatní.

 

1. 4. 2011
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkumu důvodů pro uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
29. 12. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/18/12.2010-17, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2008
26. 11. 2010
OZNÁMENÍ o předložení rozkladů proti rozhodnutí čj. 66 794/2009-611/XVII. vyř.
7. 10. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
24. 8. 2010
OZNÁMENÍ o přerušení řízení čj. 100 054/2010-611
19. 8. 2010
OZNÁMENÍ o předložení rozkladů proti rozhodnutí čj. 57 438/2007-611/XIX. vyř.
10. 8. 2010
OZNÁMENÍ o zahájení správního řízení
28. 7. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění konceptu rozhodnutí čj. 66 794/2009-611/III. vyř. a zveřejnění informací o účastnících řízení čj. 66 794/2009
6. 5. 2010
OZNÁMENÍ o pokračování ve správním řízení čj. 57 438/2007-611 a zveřejnění konceptu rozhodnutí čj. 57 438/2007-611/XVII. vyř.
26. 3. 2010
SDĚLENÍ o vyhodnocení komerčního poskytování služeb neuložených v rámci univerzální služby za rok 2009
19. 10. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/17/10.2009-14, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2007
30. 9. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
2. 9. 2009
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o vyhodnocení komerčního poskytování služeb, které nejsou v ČR uloženy v rámci univerzální služby
24. 4. 2009
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby veřejných telefonních automatů a o výsledku přezkumu podle § 143 odst. 2...
24. 4. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických...
24. 4. 2009
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby: A) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně...
24. 4. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby: A) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní...
24. 4. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby: A) připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti podle § 38 odst. 2 písm. a) zákona o...
1. 4. 2009
SDĚLENÍ o zveřejnění záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:
31. 3. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí čj. 20 583/2008-610/IX. vyř. ve věci změny podmínek stanovených rozhodnutím čj. 466/2006-610/II. vyř., kterým byla uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
20. 3. 2009
SDĚLENÍ o zveřejnění záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:
25. 11. 2008
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o neuložení nové povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:
14. 10. 2008
SDĚLENÍ o zveřejnění Oznámení záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:
30. 9. 2008
SDĚLENÍ o výsledku přezkumu důvodů pro uložení povinností poskytovat v rámci univerzální služby tyto dílčí služby:
25. 7. 2008
Opatření obecné povahy č. OOP/16/07.2008-7
1. 7. 2008
FORMÁT A STRUKTURA DAT pro účely kontroly oprávněnosti žádosti o úhradu ztráty z poskytování „zvláštních cen“ v rámci univerzální služby
7. 3. 2008
SDĚLENÍ o zveřejnění výsledku přezkumu důvodů pro uložení povinností poskytovat v rámci univerzální služby tuto dílčí službu: Služby veřejných telefonních automatů (VTA) podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích
30. 11. 2006
FORMÁT A STRUKTURA DAT pro účely kontroly oprávněnosti žádosti o úhradu ztráty z poskytování „zvláštních cen“ v rámci univerzální služby
1. 9. 2006
ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích
1. 9. 2006
ROZHODNUTÍ o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích
1. 9. 2006
ROZHODNUTÍ o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích
1. 9. 2006
ROZHODNUTÍ o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích
28. 7. 2006
ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích
14. 3. 2006
ROZHODNUTÍ o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích

Stránky

Top