Univerzální služba

Ustanovení § 125 zákona o elektronických komunikacích stanoví, že informace týkající se univerzální služby musí být uveřejněny na elektronické úřední desce. Jedná se o zejména o veřejné konzultace záměrů o uložení či neuložení jednotlivých dílčích služeb, rozhodnutí o určení poskytovatele univerzální služby a výsledek a způsob výpočtu čistých nákladů na její poskytování.

28. 8. 2014
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterým bude uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu
18. 7. 2014
SDĚLENÍ o vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona
25. 6. 2014
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami a v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu
7. 5. 2014
SDĚLENÍ o zveřejnění záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:
24. 4. 2014
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2013)“
6. 11. 2013
SDĚLENÍ o zveřejnění záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost:
3. 5. 2013
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2012)“
10. 10. 2012
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř. ze dne 8. března 2012 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě
3. 9. 2012
SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu přístupu zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) Zákona
19. 4. 2012
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2011)“
13. 3. 2012
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě
9. 2. 2012
SDĚLENÍ o zveřejnění záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:
24. 11. 2011
SDĚLENÍ o zveřejnění otázek a odpovědí k výběrovému řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
14. 9. 2011
SDĚLENÍ o zveřejnění záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona
29. 8. 2011
SDĚLENÍ o opravě písařské chyby v opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009
5. 8. 2011
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009
2. 8. 2011
OZNÁMENÍ o předložení rozkladů proti rozhodnutí čj. ČTÚ-100 054/2010-611/IX. vyř.
22. 4. 2011
OZNÁMENÍ o pokračování ve správním řízení čj. 100 054/2010-611 a o zveřejnění konceptu rozhodnutí čj. 100 054/2010-611/V. vyř.
7. 4. 2011
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění informace „Monitorování komerčního poskytování služeb neuložených v rámci univerzální služby (za rok 2010)“
1. 4. 2011
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkumu důvodů pro uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
29. 12. 2010
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/18/12.2010-17, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2008
26. 11. 2010
OZNÁMENÍ o předložení rozkladů proti rozhodnutí čj. 66 794/2009-611/XVII. vyř.
7. 10. 2010
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
24. 8. 2010
OZNÁMENÍ o přerušení řízení čj. 100 054/2010-611
19. 8. 2010
OZNÁMENÍ o předložení rozkladů proti rozhodnutí čj. 57 438/2007-611/XIX. vyř.
10. 8. 2010
OZNÁMENÍ o zahájení správního řízení
28. 7. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění konceptu rozhodnutí čj. 66 794/2009-611/III. vyř. a zveřejnění informací o účastnících řízení čj. 66 794/2009
6. 5. 2010
OZNÁMENÍ o pokračování ve správním řízení čj. 57 438/2007-611 a zveřejnění konceptu rozhodnutí čj. 57 438/2007-611/XVII. vyř.
26. 3. 2010
SDĚLENÍ o vyhodnocení komerčního poskytování služeb neuložených v rámci univerzální služby za rok 2009
19. 10. 2009
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/17/10.2009-14, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2007
30. 9. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
2. 9. 2009
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o vyhodnocení komerčního poskytování služeb, které nejsou v ČR uloženy v rámci univerzální služby
24. 4. 2009
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby veřejných telefonních automatů a o výsledku přezkumu podle § 143 odst. 2...
24. 4. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických...
24. 4. 2009
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby: A) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně...
24. 4. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby: A) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní...
24. 4. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby: A) připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti podle § 38 odst. 2 písm. a) zákona o...
1. 4. 2009
SDĚLENÍ o zveřejnění záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:
31. 3. 2009
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí čj. 20 583/2008-610/IX. vyř. ve věci změny podmínek stanovených rozhodnutím čj. 466/2006-610/II. vyř., kterým byla uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
20. 3. 2009
SDĚLENÍ o zveřejnění záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:
25. 11. 2008
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o neuložení nové povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:
14. 10. 2008
SDĚLENÍ o zveřejnění Oznámení záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:
30. 9. 2008
SDĚLENÍ o výsledku přezkumu důvodů pro uložení povinností poskytovat v rámci univerzální služby tyto dílčí služby:
25. 7. 2008
Opatření obecné povahy č. OOP/16/07.2008-7
1. 7. 2008
FORMÁT A STRUKTURA DAT pro účely kontroly oprávněnosti žádosti o úhradu ztráty z poskytování „zvláštních cen“ v rámci univerzální služby
7. 3. 2008
SDĚLENÍ o zveřejnění výsledku přezkumu důvodů pro uložení povinností poskytovat v rámci univerzální služby tuto dílčí službu: Služby veřejných telefonních automatů (VTA) podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích
30. 11. 2006
FORMÁT A STRUKTURA DAT pro účely kontroly oprávněnosti žádosti o úhradu ztráty z poskytování „zvláštních cen“ v rámci univerzální služby
1. 9. 2006
ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích
1. 9. 2006
ROZHODNUTÍ o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích
1. 9. 2006
ROZHODNUTÍ o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích

Stránky

Top